Mau lebih tips?cari di sini

Selasa, 23 Disember 2008

Hudud di Kelantan dan Terengganu - Baca sampai habis baru anda faham realiti isu HUDUD di Malaysia.

‘Undang-undang hudud Kelantan dan Terengganu.Satu analisa.
Friday, October 3, 2008

Apakah itu hukum hudud? Mengapa ia seringkali menjadi isu sensitif dan kontroversi apabila dibicarakan oleh umat islam moden sekarang? Persoalan ini akan dirungkaikan oleh kumpulan kami dalam penyiapkan kertas kerja ‘Undang-undang hudud Kelantan dan Terengganu.Satu analisa? Sebelum itu, Perkataan "hudud" adalah perkataan ganda daripada "had". Dalam kamus Arab, "had" bererti dijadikan bagi sesuatu itu sekatan.
Juga sebagai yang memisahkan antara dua perkara atau menghabiskan sesuatu atau mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan dan sebagainya.(1) Disinilah juga kita mendapati perkataan Arab hudud (tunggal : had) boleh bermaksud sempadan atau batasan. Yakni, Tuhan telah meletakkan sempadan atau batasan bagi tiap-tiap perkara ; selagi manusia tidak melampau sempadan atau batasan itu, ia selamat. Umpamanya, seorang manusia perlu makan , bekerja, tidur atau rehat, tetapi jika ia berbuat demikian perkara-perkara ini secara berlebihan ia akan ditimpa mudarat. Tetapi jika ia tidak berbuat langsung perkara-perkara ini ianya juga akan ditimpa mudarat. Perkataan hudud telah disebut sebanyak 14 kali di dalam 9 buah ayat al-Quran. Satu daripada ayatnya berbunyi dalam surah Al-Imran ayat 229, “Itulah hudud (had-had) Allah; janganlah mencabulinya. Sesiapa mencabuli had-had Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim” Definisi Hukum hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan secara mutlak oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadits-hadits (shahih).(2) Hukuman hudud adalah hak Allah Ta'ala yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh pula diubahsuai dan dipinda.Dari segi prinsip pula,hukum hudud berprinsip bahawa lebih baik tersalah dalam melepaskan orang yang bersalah daripada tersilap dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Hudud merupakan salah satu undang-undang “uqubah” Islam yang wajib dilaksanakan di sesuatu tempat yang dikuasai oleh umat Islam. Perlaksanaannya telah diwajibkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW disamping dikuatkan melalui ijmak ulama. Dr Muhammad Said Al Syaddar Al-Ghamizi”, seorang pensyarah di Universiti Al-Imam Muhammad bin Suud Al-Islamiyyah. Beliau menyatakan bahawa “Uqubah Islamiyyah” terbahagi kepada dua, iaitu seperti Uqubah yang ditetapkan daripada Syarak, tiada ruang untuk berijtihad dengannya dan Uqubah yang diizinkan kepada pemerintah berijtihad membataskannya.Pada ‘Uqubha yang ditetapkan oleh syarak, yang tiada ruang bagi pemerintah berijtihad ini terbahagi kepada dua, iaitu Hudud dan Qisas.Adapun ‘Uqubah yang diizinkan kepada pemerintah berijtihad, dikenali sebagai undang-undang ta’zir.(3) Dihujahkan bahawa melaksanakan undang-undang Islam, antaranya hudud adalah sesuatu yang wajib. Negara pula berperanan sebagai satu institusi pelaksana (qiyan tanfizi) yang penting, yang mana Negaralah yang akan menghukum (uqubat) setiap orang yang melanggar hukum Allah.Kewajipan untuk melaksanakan hokum islam telah dinyatakan oleh Allah didalam Al-Quran.

Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 44

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Maksudnya;
“Dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir” Juga firman Allah lagi dalam Surah Al-Maidah ayat 45;

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maksudnya;
“sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang zalim”

Juga firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 47;

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Maksudnya;
“sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik”
Daripada ketiga-tiga ayat ini, iaitu surah al-maidah ayat 44, 45 dan 47 ini, Profesor Mahmud Saedon menyatakan bahawa “ayat-ayat ini menerangkan bahawa golongan yang tidak menghukum berdasarkan syariat Islam akan tergolong dalam salah satu daripada kumpulan yang ditegaskan oleh Allah’’
Kesimpulan kecilnya,hukuman hudud merupakan hak asasi yang wajib diperolehi oleh umat islam dan ini merupakan satu perintah Allah kepada hambanya.Melihat kepada statistik jenayah yang mengerunkan sehinggakan menghilangkan perasaan ‘sense of security’ dalam masyarakat islam,maka umat islam perlukan satu penyelesian atau mekanisme mengatasinya.Oleh itu tidak ada satupun perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia melainkan manusia akan mendapati penyelesaiannya di dalam kitab kepada risalah Nabi Muhammad SAW (Al-Quran) sebagaimana firman ALLAH dalam surah Al An`am ayat 38): "Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini" Sejarah Perkembangan Undang-Undang Islam di Malaysia

Sebelum pengenalan Undang-undang Hudud diperkenalkan oleh kerajaan Kelantan dan Terengganu,negera kita pernah melaksanakan hukum hudud ini.Buktinya.penemuan batu bersurat di Kuala Berang serta dokumen-dokumen bertulis tentang perjalanan pelaksanan Hukum Islam di bumi Malaysia ini.Antaranya adalah Qanun Melaka dan Qanun Laut Melaka,undang-undang pelabuhan kedah (1893 M)”, “undang-undang Tembera Dato’ Seri Paduka tuan (1667 M)”, “Undang-undang Johor”, “undang-undang sembilan puluh sembilan di perak”, “Undang-undang Terengganu”, “Undang-undang Kelantan” dan hukum kanun pahang.


Kami ingin memfokuskan dua contoh pelaksanaan hukum islam iaitu di Melaka melalui Undang-undang Melaka dan Hukum Kanun Pahang.Undang-undang Melaka pertama ini ditulis oleh Hang Sidi Ahmad berjudul Qanun Melaka dan Qanun Laut Melaka.Undang-undang ini ada dua bahagian iaitu Qanun Melaka yang dikuatkuasakan di negeri Melaka dan Qanun Laut Melaka yang dilaksanakan di atas kapal. Ia mengandungi 40 fasal merangkumi hukum berkaitan muamalat, munakahat, jenayah, acara dan keterangan serta perhubungan antarabangsa.

Didalam “hukum kanun melaka” tersebut dinyatakan disana terdapat beberapa undang-undang islam yang di amalkan di melaka ketika itu, antaranya hukum kesalahan murtad pada fasal 36, kesalahan jenayah pembunuhan di fasal 39, kesalahan zina di fasal 40, kesalahan qazaf di fasal 41, kesalahan minum arak di fasal 42 dan banyak lagi

Begitu juga di Pahang, didapati di sana terdapat “hukum kanun pahang” yang disusun pada zaman pemerintahan sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Shah, iaitu antara tahun 1592 hingga 1914. Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Shah merupakan satu-satunya sultan pahang yang berasal dari melakaDidalam hukum kanun pahang tersebut, dinyatakan undang-undang islam yang terlaksana, antaranya hukum hudud kepada kesalahan membunuh, mencuri, menyamun, menceroboh dan sebagainya.

Analogi Perkembangan Undang-undang Hudud Negeri Kelantan dan Terengganu Sehingga Diwartakan. Selepas Parti SeIslam Malaysia (PAS) berjaya menguasai Dewan Undangan Negeri Kelantan pada pilihanraya 1990 dengan majority, Menteri Besar Kelantan Y.A.B Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat telah menegaskan bahawa beliau akan memperkenalkan undang-undang hudud di negeri tersebut sebagai mengotakan janji beliau semasa pilihan raya. Pada 25 November 1993 Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 telah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri oleh Y.A.B Tuan Guru Dato Seri Haji Nik Aziz Nik Mat. Dengan berkat Allah s.w.t, rang undang-undang hudud tersebut diluluskan dengan kesemua 39 ahli Dewan Undangan Negeri menyokong usul tersebut termasuk dua ahli dari parti pembangkang. Dengan pelulusan Rang undang-undang tersebut bermakna negeri Kelantan merupakan negeri pertama memperkenalkan Undang-undang Hudud di Malaysia selepas merdeka.

Rang undang-undang hudud tersebut telah mendapat perkenaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Kerajaan pimpinan PAS hanya berupaya memperkenalkan rang undang tersebut selepas mendapat kemenangan selesa dalam pilihan raya.Satu suruhanjaya yang diketuai oleh peguam Tuan Haji Sulaiman Abdullah turut diwujudkan bagi menyiasat keesahan Rang Undang itu dan hasilnya,mereka sepakat bahawa Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 adalah tidak bercanggah dengan syariah.(4)

Hudud Kelantan merangkumi tujuh puluh dua perihal dan lima bahagian jadual yang dibahagikan kepada enam bahagian. Ianya ialah kesalahan hudud, qisas, jenayah, pelaksanaan hukuman, provisi am dan prosiding mahkamah syariah. Hukuman hudud dalam bahagian satu terbahagi kepada enam perihalan iaitu hirabah, zina, qazaf ( tuduhan terhadap kesalahan zina dimana tidak boleh dibawa 4 orang saksi), shrub (kesalahan minum arak) dan murtad (keluar agama Islam). Sebenarnya idea untuk melaksanakan hudud ini telah digagaskan oleh Menteri Besar Kelantan sejak kerajaan telah melahirkan hasrat untuk memperkenalkan hukuman hudud pada tahun 1991 lagi. Pengenalan hukuman hudud ini merupakan satu tindakan yang sangat berani dalam menegakkan kedaulatan agama Islam bahawa dengan pengenalan Kanun Jenayah Syariah II 1993, ianya telah melangkau bidang kuasa Perlembagaan Persekutuan.

Kerajaan negeri Kelantan juga mengumumkan bahawa Rang undang-undang tersebut disediakan oleh satu jawatankuasa dan disemak serta diluluskan oleh Jemaah Ulama Islam Negeri dan Majlis Melayu (MAIK) dan mufti negeri selepas mengambil kira semua aspek dalam Syariah Islam. Sejajar dengan itu, MAIK telah mengadakan pertemuan denagan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan (NGO) baik Islam dan bukan Islam untuk menerangkan fungsi undang-undang Hudud ini. Malah sami-sami Buddha terpegun dengan penjelasan Tuan Guru dan menerima rang undang-undang ini dengan sebulat hati selepas mendapati ianya tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Namun orang bukan Islam boleh dibicarakan dibawah undang-undang Islam jika mereka merelakannya. Di sini menunjukkan bahawa undang-undang hudud ialah satu rang undang-undang yang adil dan saksama pelaksanaannya kepada semua pihak.

Namun Rang undang-undang hudud tidak dapat dikuasakan kerana mendapat bantahan keras daripada kerajaan persekutuan atas alasan undang-undang hudud tersebut bercanggah dengan undang-undang tertinggi di Malaysia iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakannya sebelum disetujui oleh Kerajaan Pusat.Merujuk kata-kata Dato’ Seri Najib Tun Razak pada 20 April 1992 yang mnyatakan bahawa,"Kerajaan Kelantan harus dipertanggungjawab jika berlaku huru hara, ketidakstabilan politik, perpecahan di kalangan umat Islam dan kegelisahan rakyat apabila hukum hudud dilaksanakan di negeri itu. Rakyat harus menyoal perlaksanaan hukum itu menguntungkan atau menyebabkan perpecahan, pertentangan dan ketidakstabilan politik. Tidak semua negara Islam mengamalkan hukum hudud, bahkan ada negara Islam lebih makmur tanpa hukum itu."

Kronologi Pelaksanaan Enakmen Hudud Negeri Terengganu

Selepas kerajaan negeri Kelantan memperkenalkan undang-undang hudud, kerajaan Terengganu melakar sejarah sebagai negeri kedua di Malaysia untuk melaksanakan undang-undang hudud. Ini diperkenalkan oleh kerajaan pimpinan Pas yang berjaya menguasai Dewan Undangan Negeri Terengganu pada pilihanraya umum 1999 dengan majoriti 28 kerusi. Menteri Besar ketika itu mengotakan janji beliau semasa kempen pilihan raya dengan memperkenalkan undang-undang hudud di negeri tersebut.

Rang Undang-undang Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) (Terengganu) 1422H/2001M diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri (Dun) 7, 8 dan 9 Julai 2001 selepas dibentangkan oleh bekas menteri besar Terengganu Y.A.B Tuan Guru Dato Seri Haji Abdul Hadi Awang.

Kerajaan Terengganu menguatkuasakan enam enakmen undang-undang syariah takzir mulai 1 Ogos 2002 sebagai langkah pertama mendaulatkan hukum islam walaupun aspek prasarana dan pentadbiran pelaksanaannya dipersoalkan oleh banyak pihak. Menteri Besar, Datuk Seri Abdul Hadi Awang telah mengesahkan tarikh penguatkuasaan undang-undang takzir tersebut yang mana takzir adalah undang-undang yang ditentukan oleh manusia dan jika dibandingkan dengan undang-undang Inggeris yang diamalkan di negara ini, ia mempunyai persamaan berdasarkan kaedah pelaksanaan iaitu hukuman dijatuhkan berdasarkan kepada budi bicara mahkamah.Dengan pelaksanaan undang-undang ini bermakna fungsi mahkamah sivil dan mahkamah jenayah sivil akan diambil oleh mahkamah syariah sepenuhnya. Enam enakmen yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 26 hingga 28 Ogos tahun 2001 ialah Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Islam Terengganu, Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu, Enakmen Tatacara Mahkamah Jenayah Syariah Terengganu, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terengganu, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Terengganu dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) Terengganu. Undang-undang ini semasa diluluskan tahun 2001 telah dipertikaikan oleh beberapa pihak tertentu kerana dikatakan ia dicedok dari Undang-undang syariah Wilayah Persekutuan(6).

Berkaitan isu pelaksanaan hukuman takzir ini, Tuan Guru Hadi Awang telah menyatakan bahawa Terengganu adalah sebahagian daripada Persekutuan dan undang-undang itu dibolehkan mengikut Perlembagaan Persekutuan. `Ada peraturan undang-undang memastikan Pusat menerima hakikat hak dan keputusan kerajaan negeri dan perlu memberi kerjasama,'' ujar beliau ketika menjawab pertanyaan pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco Kerajaan Negeri di Wisma Darul Iman di pada 9 Julai 2001

Seterusnya,pada 10 Julai 2002 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) telah mengedarkan pekeliling mengenai penguatkuasaan enam enakmen ndang-undang syariah itu. Pekeliling bertarikh 25 Julai yang ditandatangani oleh Penolong SUK Bahagian Pendidikan, Dakwah dan Pelaksanaan Syariah, Yusoff Ali menyebut bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Mizan kini Yang diPertuan Agong berkenan menetapkan tarikh berkuat kuasa enakmen berkenaan mulai 21 Julai 2001.Pekeliling itu turut menyebut bahawa penetapan tarikh berkuat kuasa ini telah diberitahu dalam warta pada 18 Julai lalu. Pekeliling ditujukan kepada Pesuruhjaya Agama, pegawai eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM), Mufti, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah, Pendaftar Mahkamah Tinggi Terengganu dan Pengerusi Jawatankuasa Peguam Terengganu. Selain itu untuk mendapat input yang terbaik untuk pelaksanaan undang-undang Hudud kerajaan negeri juga mengantar rombongan ke Negara-negara yang telah melaksanakan undang-undng hudud seperti Arab Saudi, Sudan, Iran dan Nigeria.

Tambahan pula, Tuan Guru Dato Seri Haji Abdul Hadi Awang turut mengadakan pertemuan dengan pelbagai pertubuhan Islam seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) , Kementerian Wanita, Keluarga Dan Masyarakat serta pelbagai pertubuhan wanita seperti Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO), Sisters in Islam (SIS) untuk menerangkan tentang rasional undang-undang hudud. Selain itu, melalui dialog tersebut mereka juga memberi input tentang penambahbaikan terutamanya bahagian yang berkaitan wanita. Tetapi pertubuhan wanita memberi tentangan yang hebat terhadap pelaksanaan huhuman rogol kerana mereka mendakwa hukuman tersebut dimana memerlukan empat orang saksi untuk membuktikan kesahannya merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Sementelahan itu, mereka juga mengutuk hukuman rejam terhadap pesalah yang kononnya tidak berperikemanusian terhadap pesalah.Walaupun banyak mehnah dan tribulasi daripada pelbagai pihak,tetapi akhirnya kerajaan Terengganu berjaya mewartakan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Hudud dan Qisas) Terengganu 2002 dan telah mendapat perkenan Sultan Mizan Zainal Abidin pada 2 Sept 2003. Kerajaan Negeri Terengganu turut mengulangi pendiriannya bahawa tindakannya mewartakan enakmen ini adalah selaras dengan Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan.

Bukti Hukuman Hudud Diperkenalkan Secara Sistematik

Contoh dibawah dinukilkan Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (ii) 1993 (Hukum Hudud): BAHAGIAN III Keterangan 39. Bagaimana membukti kesalahan. En. 2/91. (1) Kecuali jika ada percanggahan dengan peruntukan yang ada dalam Enakmen ini, maka Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1991 hendaklah dipakai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di baawah Enakmen ini. (2) Semua kesalahan di bawah Enakmen ini samada kesalahan hudud atau kesalahan qisos, atau kesalahan ta'zir, hendaklah dibuktikan dengan keterangan lisan atau iqrar yang dibuat oleh tertuduh. 40. Bilangan saksi (1) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan semua kesalahan di bawah Enakmen ini melainkan zina, hendaklah sekurang-kurangnya dua orang. (2) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan zina hendaklah tidak kurang daripada empat orang. 41. Syarat-syarat menjadi saksi (1) Tiap-tiap orang saksi hendaklah terdiri daripada seorang lelaki Islam yang akil baligh dan hendaklah seorang yang adil. (2) Seseorang itu adalah dianggap adil jika ia menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Islam dan menjauhi daripada dosa-dosa besar serta tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dan juga mempunyai isti'mal al-muru'ah, (perasaan dan pendirian menghormati diri). (3) Seseorang itu adalah dianggap adil, sehingga sebaliknya dibuktikan. 42. Keadaan keterangan (1)Untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dan menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud atau qisos, keterangan yang diberi hendaklah benar-benar terang dan tidak ada apa-apa kesamaran dan keraguan. (2) Tiap-tiap saksi hendaklah dengan terang menyatakan bahawa dia benar-benar melihat perbuatan yang didakwakan itu dan dalam kes zina pula keempat-empat orang saksi itu hendaklah menyatakan bahawa mereka benar-benar melihat kemasukan zakar ke dalam faraj perempuan pasangan yang bersetubuh itu dengan juga hendaklah jangan ada perselisihan dan pertelingkahan di antara saksi-saksi di dalam keterangan itu. 43. Menarik balik keterangan (1) Untuk menyebabkan hukuman hudud dikenakan kepada tertuduh setiap saksi itu hendaklah berdiri teguh di atas keterangan terhadap tertuduh itu, bukan sahaja dalam masa perbicaraan dan selepasnya, tetapi juga ketika hukuman itu dilaksanakan, kerana jika keterangan itu ditarik balik sebelum hukuman itu dilaksanakan, maka tertuduh itu tidak lagi boleh dikenakan hukuman hudud, dan jika keterangan itu ditarik balik ketika tertuduh sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan. (2) Dalam kes zina jika seseorang saksi itu enggan memberi keterangan, atau memberi keterangan yang berlawanan dengan tuduhan, atau memberi keterangan menyokong tuduhan itu tetapi kemudiannya menarik balik keterangan itu, yang mana dengan sebab itu bilangan saksi yang menyokong tuduhan itu menjadi kurang daripada empat orang, maka tuduhan zina terhadap tertuduh itu tidaklah terbukti, dan yang demikian tertuduh itu adalah terlepas daripada dikenakan hukuman hudud; tetapi saksi-saksi yang telah memberi keterangan menyokong tuduhan itu adalah bersalah kerana melakukan kesalahan qazaf. 44. Iqrar (1) Sebaik-baik keterangan untuk menyabitkan tertuduh dan menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud ialah iqrarnya sendiri. (2) Iqrar itu hendaklah dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa paksaan di hadapan seorang pegawai kehakiman dan kemudiannya diulangi di hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan; dan jika perbicaraan itu mengenai kes zina maka iqrar itu hendaklah diulangi sebanyak empat kali di hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan: Dengan syarat bahawa iqrar itu hendaklah dibuat dan diulangi dengan tidak ada apa-apa ugutan, janji atau dorongan; dan hendaklah dengan nyatanya membuktikan secara terperinci bahawa tertuduh itu benar-benar telah melakukan kesalahan yang dengannya dia telahd ituduh, dan dia faham bahawa dia akan dihukum kerana membuat iqrar. (3) Iqrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan terhadap tertuduh yang membuat iqrar itu sahaja, dan tidak boleh digunakan terhadap orang lain; dan untuk menjadikannya sah maka iqrar itu hendaklah bukan satu iqrar yang ditarik balik. 45. Menarik balik iqrar (1) Sesuatu iqrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang membuatnya pada bila-bila masa sahaja; meskipun pada ketika dia sedang menjalani hukuman. (2) Jika sesuatu iqrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan hukuman ke atasnya maka tertuduh itu tidaklah lagi boleh dikenakan hukuman itu, dan jika dia menarik balik iqrar itu pada ketika dia sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan. (3) Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang berkuasa, maka dia hendaklah dianggap sebagai telah menarik balik iqrar itu; dan yang demikian peruntukan subsekseyn (2) hendaklah terpakai. 46. Keterangan qarinah (1) Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) dan (3) keterangan qarinah walaupun berkaitan hendaklah tidak boleh dijadikan satu cara yang sah untuk membuktikan kesalahan hudud. (2) Dalam perkara zina, kehamilan atau kelahiran anak oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai suami hendaklah menjadi keterangan yang boleh mendapatinya bersalah melakukan zina dan yang demikian hukuman hudud ke atasnya hendaklah dikenakan melainkan jika dapat membuktikan sebaliknya. (3) Dalam perkara minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, bau minuman yang didapati dalam nafas tertuduh itu atau muntahnya yang mengeluarkan arak atau sebarang minuman yang memabukkan atau apa-apa kesan darinya, atau pemerhatian Mahkamah kepada keadaan tertuduh itu bahawa dia sedang berada di dalam keadaan mabuk, hendaklah boleh diterima sebagai keterangan untuk membuktikan bahawa dia telah melakukan kesalahan syurb, melainkan jika ia dapat membuktikan sebaliknya. 47. Apabila seseorang tertuduh itu tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan mereka sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 43 atau kerana tertuduh itu telah menarik balik iqrarnya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 45 atau kerana keterangan saksi yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan hudud, maka tertuduh bolehlah dihukum dengan hukuman ta'zir, dan mahkamah hendaklah mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman itu sekiranya ada keterangan yang cukup bagi maksud itu.

Ini jelas menunjukan bahawa hukuman Hudud tidak boleh diperkenalkan dengan sembarangan ianya perlu mengikut prosedur yang betul bagi memastikan berlaku keadilan yang sewajarnya pada mangsa dan tidak berlaku unsur-unsur penindasan.

Rasional Pengenalan Undang-undang Hudud Di Malaysia Seperti yang kita sedia maklum, agama Islam merupakan agama persekutuan di Malaysia termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Ini bermaksud agama Islam merupakan agama rasmi Negara ini dan orang ramai tidak boleh mempertikaikan kedaulatan agama Islam dan statusnya. Namun Perlembagaan Persekutuan memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk mengamalkan ajaran agama mereka tanpa sebarang sekatan. Perkara 11(4) menghadkan penyebaran sebarang ajaran agama lain kepada penganut agama Islam. Sejak kita memperolehi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Malaysia banyak mencedok undang-undang Common law untuk diserapkan dalam perundangan sivil dan jenayah. Persoalan yang timbul sekarang, dengan penggunaan undang-undang ‘pinjaman’ itu, kredibiliti perundangan Islam terjejas. Maka beberapa tokoh Islam di Malaysia mula mengambil inisiatif bagi memperkenalkan undang-undang hudud di negara ini bagi mengatasi masalah jenayah yang semakin meruncing hari demi hari ditambah pula dengan masalah murtad atau riddah.

Jika hukuman potong tangan dikenakan kepada pencuri, rakyat akan berfikir dua kali sebelum mencuri. Hukuman yang berat ini akan menghindaran kejadian mencuri keran orang tidak mhu kehilangan tangan mereka lantas mereka akan berusaha untuk mencari kerja yang halal. Tambahan pula hukuman rejam sampai mati sangat berkesan untuk membasmi masalah zina.Pasangan yang telah berkahwin akan setia dengan pasangan mereka dan tidak berani melakukan seks dengan oarng lain. Mereka tahu bahawa mereka dimalukan di depan klayak ramai dan diaibkan. Lantas ini dapat mengurangkan masalah suami isteri yang curang dengan pasangan mereka. Selain itu,tujuan pelaksanaan kedua-dua Rang Undnag-undang ini adalah untuk mengawal keselamatan diri,harta benda,kehormatan,keturunan, dan juga kewarasan akal manusia iaitu lima perkara wajib yang mesti dikawal dan dipelihara.Agama islam amat menitikberatkan penjagaan lima maqasid ini bagi kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.Di samping itu,penegakkan keadilan iaitu meletakkan sesuatu hak pada tempatnya adalah matlamat utama pelaksanaan undang-undang islam ini.Dalam kenyataan pihak polis yang menyatakan bahawa kadar jenayah di negeri ini turun 43 peratus dalam masa sembilan bulan pertama tahun 2002 berbanding tahun lalu 2001 iaitu selepas enakmen tersebut diluluskan dalam persidangan Dun. Ini menunjukan bahawa selepas pelaksanaan hukum syariat di negeri Terengganu kadar jenayah dan kadar maksiat menurun dengan mendadak. Ini menunjukkan kejayaan daripada kesan pelaksanaan undang-undang hudud di negeri Terengganu. Apa yang lebih ketara ialah kaedah penghukuman, pencegahan kejahatan dan rawatan sosial yang diketengahkan oleh Islam amat berkesan. Hukuman hudud umpamanya lebih berkesan untuk membanteras kejahatan kerana konsepnya yang lebih divine dan mendalam dalam mendefinisikan hakikat manusia dan hubungannya dengan kosmos, roh dan tuhan, di samping ganjarannya yang bersifat dunia dan akhirat.(7)
Bagi kami,isu kepentingan politik sebagai sebab utama pelaksanaan hukum islam di kedua-dua negeri ini adalah hujah yang boleh dipertikaikan.Ini kerana walaupun majoriti rakyat di kedua-dua negeri ini adalah islam,tetapi sebagai parti islam,PAS hanya ingin mengadakan suruhan Allah s.w.t apabila diberi kuasa.Bukannya menggunakan isu ini untuk memancing undi.Hujah yang menyatakan bahawa pewartaan Rang Undang-undang Islam di kedua-dua negeri ini dibuat berdasarkan hampirnya tarikh pilihanraya umum adalah boleh ditolak kerana secara logiknya,tarikh pilihanraya umum diilhamkan oleh Perdana Menteri,dari parti yang berlainan. Dato' Harun Taib, orang terpenting dalam penyediaan enakmen itu pernah berkata, "Kalau ia untuk memancing undi, UMNO boleh meluluskan hudud di negeri lain dan boleh meraih undi." Akan tetapi UMNO tidak melakukannya, malah tidak berhasrat untuk meluluskannya meskipun sudah lebih 40 tahun Barisan Nasional (UMNO) memerintah setelah Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1957.Oleh itu,jelas bahawa isu penggunaan hokum islam sebagai alat memancing undi adalah tertolak serta merta dan ianya hanya berlandaskan tujuan seperti diatas yang dinyatakan oleh kami.

Faktor-faktor penghalang Undang-undang Hudud di Malaysia

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan Rang Undang-Undang Hudud di Terengganu dan Kelantan tidak dapat dilaksanakan dan hanya menjadi warta disimpan di dalam cabinet Dewan Undangan Negeri sahaja.Antara faktor-faktornya adalah : 1.Rang Undang-Undang Hudud yang digubal oleh kerajaan negeri Terengganu merupakan dikatakan sebagai pencabulan ketara ke atas prinsip-prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam Islam oleh beberapa pertubuhan-pertubuhan Wanita
Di bawah Rang Undang-Undang ini, perempuan yang mengadu dirinya dirogol akan dituduh melakukan qazaf (tuduhan fitnah mengenai zina) dan disebat 80 kali jika dia tidak dapat membuktikan jenayah rogol. Wanita hamil yang tidak bersuami adalah dianggap melakukan zina, walaupun dia mungkin telah dirogol. Kaum wanita tidak boleh menjadi saksi. Terdapat satu sahaja cara bagi mensabitkan perogol di bawah undang-undang yang dikatakan undang-undang Hudud ini, iaitu melalui pengakuannya sendiri, yang bagaimanapun, boleh pula ditarik balik pada bila-bila masa kemudiannya. Ia nampaknya memberi kesempatan kepada perogol untuk merogol wanita sesuka hatinya - ia mengadakan jalan keluar yang berkesan kepada perogol dan menjamin hukuman ke atas mangsa yang cukup berani untuk tampil ke hadapan atau yang malangnya menjadi hamil.
Isu-isu ini telah menjadi fokus suatu forum di Kuala Lumpur , yang dianjurkan oleh ISIS ( Institute of Strategic and International Studies) dan Sisters in Islam pada November 1993 yang telah mendapat liputan yang agak meluas dari media pada masa itu Isi kandungan forum itu telah diserahkan kepada Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1993. Secara keseluruhannya, penceramah dan hadirin di forum tersebut begitu kritikal terhadap Rang Hudud kerana pada pandangan mereka Rang itu mendiskriminasikan orang perempuan. Selain rogol, dua lagi isu yang diberi perhatian ialah peruntukan Rang yang tidak menerima perempuan sebagai saksi dalam hudud dan juga isu ketidakteriman qarinah (bahan bukti) sebagai bukti dalam hudud.
Rang juga telah dikritik mengenai peruntukannya berkenaan saksi zina di mana ia menyatakan ‘ tiap-tiap orang saksi hendaklah terdiri daripada seorang lelaki Islam yang akil baligh dan hendaklah menjadi seorang yang adil’ (Klausa 41). Wanita tidak diterima menjadi saksi bukan setakat pada kes zina tetapi untuk kesalahan hudud. Pengakuan hudud atau iqrar, satu-satu bukti lain yang diterima hanya melibatkan tertuduh yang membuat pengakuan dan bukan pihak lain yang terlibat atas kesalahan yang sama – walaubagaimanapun ia boleh ditarik oleh si tertuduh pada bila-bila masa’ meskipun pada ketika dia sedang menjalani hukuman’ (Klausa 44). Bukti zina oleh saksi sememangnya terlalu sulit, memandangkan dalam keadaan biasa, agak mustahil untuk mendapatkan bukti yang diperlukan. Pengakuan oleh orang yang tertuduh, sama ada dalam kes zina atau rogol pula ditarik balik pada bila-bila masa sepanjang waktu prosiding. Maka jelaslah seorang perempuan yang telah diambil kesempata, diperdaya kea rah maksiat, dirogol, dan hanya boleh mengemukakan saksi-saksi perempuan, atau gabungan saksi lelaki dan perempuan, tidak mempunyai harapan untuk membela dirinya.
Mengikut prinsip undang-undang Islam, adalah lebih baik bagi ramai orang yang bersalah itu terlepas daripada hukuman dunia, daripada bagi seorang sahaja orang yang tidak bersalah itu dihukum.Dari segi analisis kami,jelas bahawa Rang Hudud tersebut tidak membicarakan soal rogol,hanya membicarakan masalah zina.Bagi kami,isu ketidakadilan terhadap wanita yang menjadi mangsa rogol kerana beban pembuktian terletak pada bahunya adalah salah.Hal ini kerana jenayah rogol terletak dalam takzir dan ia terletak dibawah budi bicara kadi.Mungkin pelaksanaan hukuman dan cara penyabitan berbeza dengan jenayah zina.Bermakna bahan-bahan dan bukti saintifik seperti air mani,bahan ujian faraj,contoh darah,goresan,kesan bukti genetic dan lain-lain boleh digunakan untuk membuktikan jenayah rogol.Sebenarnya,isu ini ditimbulkan kerana kekeliruan dan ia samalah seperti isu suami meliwat isteri.
2. Percanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan yang sering dilihat sebagai penghalang pelaksanaan Islam; akibat wujudnya peruntukan perlembagaan yang menyatakan bahawa perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi, mengatasi undang-undang lain : Perkara 4 (1)yang menyatakan : “Perlembagaan ini adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang lain yang di luluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu”.

Perkara 3(4) pula memperuntukkan bahawa ‘Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini.’ Perkara 3(4) ini kelihatan seolah-olah hendak memenjarakan Islam di dalam lingkungan tertentu.Manakala,Perkara 150(6A) melindungi hal-hal berhubung dengan Islam, walaupun di dalam keadaan darurat. Perisytiharan darurat mempunyai kesan menggantung sebahagian besar peruntukan-peruntukan perlembagaan

Perlembagaan Persekutuan yang digubal oleh Lord Reid adalah bukti yang paling jelas meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik, sekular dan berbilang agama dengan kedudukan Islam hanyalah sebagai agama rasmi. Ini diperjelaskan lagi dari peristiwa semasa majlis sambutan harijadi Tunku Abdul Rahman yang ke-81 pada tahun 1983 di mana beliau menegaskan ,“Perlembagaan mestilah dihormati dan diikuti. Pernah adanya percubaan oleh segelintir orang untuk cuba memperkenalkan undang-undang agama dan undang-undang moral. Ini tidak dibenarkan. Negara ini mempunyai penduduk berbilang kaum dengan pelbagai kepercayaan. Malaysia mesti terus kekal sebagai negara sekular dengan Islam sebagai agama rasmi”.
Selain itu,Suruhanjaya Lond Reid yang dinyatakan dengan jelas bahawa: “ Agama Islam hendaklah di jadikan agama negara tetapi prinsip ini bukan bermakna negara ini bukan negara sekular”. Kes Che Omar bin Che Soh lawan Public Prosecutor pula(8), Mahkamah Agong diminta membuat keputusan mengenai cabaran terhadap hukuman mati mandatory di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Senjata Api 1974. Pihak perayu menghujah kesalahan-kesalahan berkenaan bukan kesalahan hudud atau qisas yang memperuntukkan hukuman mati. Perayu menghujah bahawa kedudukan Islam di dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan meletakkan Islam sebagai kayu ukur yang boleh digunakan untuk mencabar kesahihan undang-undang. Salleh Abas KHN menolak hujah dengan menyebut Islam di dalam perlembagaan tidak dihasratkan untuk tujuan tersebut kerana ia hanya terbatas kepada soal-soal upacara dan seumpamanya

Walaubagaimanapun,pada pendapat kami,kekangan perlembagaan boleh diatasi kerana di dalam perlembagaan sendiri memberi ruang pengamalan Undang-undang islam.Antaranya ialah : i.Perkara 3 (1). perisytiharan Islam sebagai agama rasmi persekutuan (Perlembagaan Persekutuan, ii. hak kebebasan beragama (Perkara 11) iii. kebenaran menggunakan wang awam untuk tujuan-tujuan Islam (Perkara 12(2) ) iv. kedudukan mahkamah syariah di dalam sistem perundangan (Perkara121(1A) ) v. pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat(Perkara 150 (6A)) vi. penetapan hal ehwal Islam sebagai sesuatu yang terletak di dalam bidang kuasa negeri (Jadual Ke 9, Senarai 2-Senarai negeri, seksyen 1).

Perkara 160 memberi definisi ‘Melayu’ sebagai seorang beragama Islam,lazim bercakap bahasa Melayu dan menurut adapt istiadat Melayu .Menurut Tun Salleh Abas,’’ ‘Melayu’ dan ‘Islam’ adalah unsur yang bercantum dan tidak boleh dipisahkan untuk tujuan undang-undang dan Perlembagaan(9). Tetapi hujah di atas boleh dimatikan dengan mudah.Ini dapat dilihat dalam kes Zaid Ibrahim v Kerajaan Negeri Terengganu.Pada tahun 2003, Datuk Zaid Ibrahim Ahli Parlimen Kota Bharu bukan sahaja mencabar kesahan undang-undang hudud Kelantan dan juga Terengganu yang digubal oleh Kerajaan PAS. Malah beliau juga telah mencabar kuasa Dewan Undangan Negeri untuk menggubal apa sahaja undang-undang yang berbentuk undang-undang jenayah. Namun undang-undang hudud tersebut tidak boleh dikuatkuasakan kerana bercanggah dengan Akta Bidangkuasa Mahkamah Syariah (Akta 355) yang mengehadkan hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah adalah penjara 3 tahun, denda 5 ribu dan sebatan 6 rotan. Hujah beliau ialah pelaksanaan hudud bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan melangkau bidang kuasa mahkamah syariah.Dan akhirnya beliau berjaya menghalang Kerajaan Terengganu dan Kelantan daripada menguatkuasakan hukum islam ini.Walaupun pada tahun 2006, beliau menarik balik kes tersebut selepas mendapat arahan daripada pihak-pihak yang arif tentang agama,tindakan telah terlambat kerana kesnya telah menjadi judicial precedent dan tidak boleh dibuat semakan kehakiman lagi.

Satu sahaja cara untuk mengembalikan hokum islam kepada rakyat islam di Malaysia seperti pendapat Professor Abdul Aziz Bari yang menyatakan,’’untuk tujuan pelaksanaan Islam secara yang sempurna,maka perlembagaan perlu dipinda’’.

4. Faktor-faktor politik

Seperti kita fahami, negara kita dipimpin oleh mereka mereka yang berpendidikan Barat, atau sekurang-kurangnya yang lahir dari falsafah pendidikan barat. Pandangan sekular yang mereka anuti sebagai hasil secara langsung dari bentuk-bentuk pendidikan yang mereka terima membuat mereka mempunyai keyakinan bahawa diantara urusan dunia dan urusan agama itu ada satu garis pemisah yang perlu diambil kira. Sebagai para pemimpin mereka ada prinsip mereka sendiri. Prinsip inilah yang menjadi asas pemikiran dan tindak tanduk mereka. Inilah yang menjadi petelingkahan pelaksanaan undang-undang hudud di antara kerajaan persekutuan pimpinan Barisan Nasional yang mahu pemerintahan undang-undang konvensional manakala kerajaan Terengganu dan Kelantan pimpinan Pas mahukan undang-undang hudud. Masing-masing mengaku idelogi mereka yang paling hebat. Namun yang pasti Rang Undang-undang hudud tidak dapat dilaksanakan di Malaysia buat masa ini kerana Dewan Rakyat dikuasai oleh parti Barisan Nasional yang membolehkannya menolak mana-mana rang undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.Antara kata-kata pemimpin yang memayu sampahkan hokum islam ini adalah seperti ucapan seorang menteri di Rumah Persatuan Pelajar Negeri Sembilan Kaherah Mesir pada April 2006 yang lalu yang menyatakan bahawa "Adakah kita hendak hukum orang yang mencuri kita buat hukuman potong tangan sahaja? Adakah kita nak laksanakan hukum hudud potong tangan itu ataupun kita bagi kerja kat dia?".Selain itu,ucapan mantan pemimpin tertinggi negara dengan media massa selepas sidang Majlis Tertinggi Umno, 1994"Saya akan mempastikan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud."Juga,kata mantan Perdana Menteri pada 14 Julai 1992 kepada wartawan: “Apabila hukum rejam dengan batu sampai mati kepada penzina dan potong tangan kepada pencuri, nescaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung tangan. Ini sangat memalukan umat Islam kerana orang bukan Islam akan sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja”.

Sebenarnya, Dalam hal ini, kita kena faham yang Islam itu diturunkan oleh Allah. Ia berasal dari wahyu langit. Ia bersifat syamil. Ia menetapkan aqidah dan mengatur ibadah manusia dalam segenap urusan kehidupan.Maka hokum islam wajar diberikan tempat ke dalam hidup masyarakat islam.Jangan kerana pegangan politik,hokum yang indah ini dibiarkan tersimpan rapi dalam Al-Quran,Sunnah dan kitab-kitab muktabar sahaja.Perlu ada insiatif daripada pemimpin untuk menjalankan amanah Allah ini.Memetik kata-kata Prof Aziz Bari yang menyatakan ‘‘perlu ada political-will di kalangan mereka yang berotoriti dalam membuat polisi-polisi untuk pelaksanaan Islam ’’.Sebenanya,sikap saling tuduh-menuduh dan mencurigai akan keputusan parti politik untuk melaksanakan hukum islam adalah tidak wajar dilaksanakan.Jangan ada label melabel yang hudud ini parti ini yang buat.Para pemimpin politik wajar muhasabah melihat secara logik mengikut wahyu dalam menjalani kehidupan di dunia ciptaan tuhan ini. Masyarakat Majmuk di negara ini

Alasan ini digunakan oleh kebanyakan orang islam di negara ini dan tidak terkecuali orang bukan islam yang tidak faham akan hukum islam ini.Mereka menyatakan bahawa pelaksanaan hukuman hudud di dalam sesebuah masyarakat yang ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum yang menganut pelbagai agama dan mengamalkan berbagai corak kebudayaan adalah mustahil dilaksanakan.Antara alasannya ialah kedudukan saksi di dalam kehakiman mewajibkan daripada orang-orang islam yang memenuhi syarat peribadi tertentu.Di samping itu dikatakan juga hukuman had zina mustahil dilaksanakan jika salah seorang diantara sepasang penzina itu adalah dari kalangan bukan islam samada lelaki ataupun perempuan.

Sebenarnya tidakkah ulama’ pernah menganggap bahawa suasana darurat itu sebagai jalan keluar untuk kita beramal dengan sesuatu kaedah am atau hukuman yang mansus?di atas konsep inilah lahirnya saranan daripada tokoh-tokoh mazhab Hanbali yang membolehkan kehakiman islam menerima kesaksian orang-orang bukan islam di dalam kes yang berlaku di antara orang-orang islam atau di antara orang-orang islam dan bukan islam yang tidak ada langsung saksi-saksi yang beragama islam.Pendapat ini selaras dengan salah satu pendapat Mazhab Hanafi.Tentang jika pasangan zina terdiri dari bukan islam,setakat ini belum ditemui ada ulama’ yang menyatakan si bukan islam terlepas dari hukuman.Jumhur ulama’ menyatakan si bukan islam akan dikenakan hukuman had zina,tetapi bukanlah hokum rejam.Jika ia berzina dengan kerelaan perempuan islam sendiri,maka dia boleh dikenakan hukuman ta’zir oleh kehakiman islam.

Pada pengamatan kami,jelas bahawa polemic bukan islam dikenakan hokum islam adalah merupaka salah satu ancaman utama untuk melaksanakan hokum islam di negara ini.Hal ini kerana desakan politik kaum bukan islam amat kuat berbanding desakan orang Melayu sendiri.Desakan mereka yang terdiri daripada parti politik memerintah dan pembangkang telah berjaya menyebabkan hokum islam tertangguh pelaksanaannya.Alasan bahawa masyarakat majmuk untuk tidak melaksanakan hokum islam adalah suatu sikap yang terlalu pesimis seperti ucapan mantan Perdan Menteri di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994,"Sukar dilaksanakan hukum syarak kerana masyarakat Malaysia bukan seratus peratus Islam".Juga ucapan pemimpin sama "Saya cabar Kelantan laksana hukum hudud di depan orang bukan Islam." di Pusat Bahasa Nilam Puri, Kelantan, 3 Mac 1994)Alasan lain ialah Dalam masyarakat majmuk berbilang kaum dan agama seperti Malaysia tentulah sukar hendak melaksanakan hudud. Di Arab Saudi bolehlah dilaksanakannya sepenuhnya kerana ia hanya mempunyai penduduk 100% Arab beragama Islam. Tidak semua negara Islam yang penduduknya majoriti Islam melaksanakan hukum hudud tersebut

Sebenarnya,Terdapat perbezaan di antara menerima undang-undang Islam sebagai undang-undang negara dengan menerima Islam sebagai agama (Deen). Oleh yang demikian menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar negara tidak bererti memaksa orang yang bukan Islam menganut Islam dan meninggalkan agama asalnya.Tidak timbul isu bukan islam dipaksa menerima hokum islam kerana hukum islam untuk orang islam sahaja.Kalau kita lihat sirah nabawiah dahulu,Undang-undang Islam juga telah dilaksanakan di Madinah pada zaman Rasulullah (s.a.w) sedangkan Orang Yahud hampir separuh daripada penduduk Madinah.Sedangkan Islam adalah rujukan utama di Madinah dan Madinah pada masa itu lebih majmuk daripada Malaysia yang mana penduduk Madinah pada peringkat awal terdiri sekitar 4000 penduduk pelbagai kaum dan pelbagai kabilah manakala umat Islam pada ketika itu hanya sekitar 1000 orang sahaja.Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. terdapat tidak kurang dari 360 suku kaum. Ini tidak menghalang baginda dari memberikan da’wah kepada kaum Musyirikin pada masa itu malahan baginda telah berjaya menyatu padukan semua kaum tersebut dibawah panji Islam melalui Sahifah Madinah. Hal ini kerana Jaminan hak asasi melalui perlembagaan Perlembagaan Madinah yang disifatkan oleh Professor Hamidullah sebagai "The First Written Constitution In The World" ke atas orang-orang Yahudi bukanlah lahir dari tekanan politik atau untuk merebut kuasa, tetapi lahir dari tuntutan syariyah Islam.Jelaslah bahawa isu Malaysia sebagai negara majmuk adalah tidak terpakai dan dihujahkan sekali lagi,kaum bukan islam tidak terlibat langsung dalam isu hukum islam ini.

6. Alasan bahawa tahap keimanan masyarakat yang memerlukan pendekatan dakwah dahulu dan melaksanakanhukum islam secara beransur-ansur.
Alasan ini digunakan secara meluas.Betullah kata ulama’ terkenal Dr Said Ramadhan Al Bouty yang menyatakan,’’Ketika mana anda hendak menetapkan sesuatu undang-undang Islam dan hukum-hukum tertentu, ianya perlu dilihat dalam skop yang lebih luas. Kita perlu menilai siapa golongan yang bakal kita berhadapan ketika perlaksanaan ini diwujudkan. Di sana akan ada golongan yang menentang dan ada golongan yang boleh menerima dengan baik.’’.Beliau turut mendesak bahawa perlu mengkaji dengan lebih mendalam apakah kesan perlaksanaan hukuman itu .Memang berul tetapi bagi pandangan kami,rakyat islam di Malaysia sebenarnya sudah tahu akan hokum ini.Mereka ada yang pernah mendengar pelaksanaan hokum islam de negeri jiran,Acheh ataupun pernah berada dalam pengawasan hokum islam semasa menunaikan haji di negara Arab Saudi.Alasan perlunya pendidikan dan dakwah adalah alas an yang tidak relevan. Malahan hujah pemeringkatan perlaksanaan hukum tidak boleh menjadi alasan menentang perlaksanaan hudud. Justeru, pemeringkatan itu adalah tergolong dalam Ilmu Tarikh Tasyrià yang menghuraikan sejarah bagaimana sesuatu hukum Allah itu diwajibkan dalam peringkat awal. Ia tidak bermakna bahawa kita harus sorot semula ke belakang menurut kronologi penurunan hukum dan mengganggap seolah-olah hukum itu belum turun lagi. Jika ini menjadi kaedah. akan terongkailah ajaran pengharaman arak, kewajiban sembahyang dan lain-lain ajaran Islam.
Alasan hukum hudud hanya boleh dilaksanakan dalam masyarakat yang ideal dan lengkap serba serbi prasarananya sehingga semua orang mengetahui dan menerima adalah suatu dalih golongan yang tidak pernah memberi laluan ke arah situasi itu. Sementelahan pula gambaran ideal itu amat sukar tercapai dalam realiti. Lebih jauh ini bukan suatu dalil yang absah untuk menghalang perlaksanaan syariat.Maka,alas an kurangnya pendidikan tentang ajaran islam wajar ditolak dan tidak terpakai ke atas rakyat Malaysia beragama islam yang mana sumber ilmu boleh diperolehi bila-bila masa sahaja.
Kesimpulan

Secara konklusinya,Undang-undang hudud Terengganu dan Kelantan adalah satu Rang Undang-undang yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah tetapi hanya bercanggah dengan perlembagaan manusia,iaitu Perlembagaan Persekutuan.Walaupun Rang Undang-undang hudud terbukti kesan pelaksanaan mendatangkan kebaikan ukhrawi dan duniawi,tetapi ia tidak boleh diwartakan atas pelbagai faktor seperti politik,perlembagaan dan juga komposisi masyarakat pelbagai kaum di negara ini.Sekiranya dianalisis,kebanyakkan masyarakat kabur dengan undang-undang islam terutamanya masyarakat bukan islam kerana atas gerakan saraf dan juga propaganda pihak-pihak berkepentingan.Setelah diperhalusi berdasarkan dalil-dalil yang relevan,kami menemui satu titik pertemuan bahawa bukan islam tidak sama sekali dikenakan hukum islam.Ia hanya dikenakan apabila mereka meminta untuk berhukumkan hukum tersebut.Bagi kami,hujah itu menjadi penamat atas segala kegusaran dan ketakutan masyarakat bukan islam di negara ini.

Oleh itu,pelaksanaan hukum islam di negara berbilang kaum adalah boleh dilaksanakan dan bukan omongan kosong.Hanya masa dan situasi politik yang akan menentukan sama ada undang-ujndang islam diwartakan di dalam perlembagaan kita.Seterusnya,melalui kertas kerja ini,kami juga melihat isu undang-undang hudud di Terengganu dan Kelantan merupakan isu politik dan bukannya isu tuntutan agama seperti isu murtad dan perkara 121(1A) yang menyebabkan orang islam berdemontrasi dan menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong.Sebenarnya,kami melihat isu politik menjadi penghalang utama kepada pelaksanaan hukum islam di bumi Malaysia ini,Sekiranya semua parti politik bergabung untuk melaksanakan hukum islam.sudah tentu hukum Allah s.w.t ini akan dijalankan di negara ini. Akhir kalam,berdasarkan kronologi pelaksanaan Rang Undang-undang hudud di Kelantan dan Terengganu,jelas bahawa pencetus atau pencorak hukum islam dikedua-dua negeri ’Melayu islam’ ini jelas dipengaruhi oleh perubahan parti politik yang condong kearah islam.Di sana,jelas bahawa perubahan pilihan rakyat telah menyebabkan hak-hak orang islam untuk berhukum islam telah dikembalikan.Persoalannya,apakah yang kita sebagai penganut islam,takut dengan pelaksanaan diri kita menjadi mangsa pertama pelaksanaanya? Adakah takut dikatakan kolot kerana Islam sudah tua?Atau takut kehilangan pengaruh kerana kita seorang tokoh politik?Atau kerana tidak yakin tentang kemampuannya dapat menyelesaikan masalah ummah? Perlaksanaan hukum hudud adalah suatu kewajipan agama yang telah diturunkan 15 kurun yang silam. Baginda Rasulullah dalam situasi prasarana kehidupan serba kekurangan, baik tempat tinggal, makanan, pakaian mahupun kemudahan awam dalam jangka 23 tahun telah berjaya menegakkan sebuah Negara Islam pertama yang melaksanakan hudud. Baginda sendiri sebagai Ketua Negara pernah meletakkan batu di perut kerana tiada makanan, namun tidak pernah menganggap hukum Allah tidak sesuai untuk dilaksanakan.

Akhirnya biarlah kami sudahi tulisan ini dengan kata orang tua-tua : Kalau mahu seribu daya,kalau tidak,maka seribu helah yang dicari.Juga peribahasa arab yang sama maksudnya iaitu ’Jika anda ingin lakukan sesuatu,maka anda akan mencari jalan.Jika anda tidak inginkan sesuatu,maka anda akan cari alasan’.Hingga di sini sahaja yang kami mampu usahakan.Sekian terima kasih.

Bahan rujukan :

Sumber dalil 1. Al-Quran 2. Hadith Muktabar Statut 3. Perlembagaan Persekutuan 4. Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) Kelantan 1993 5. Enakmen Hudud,Qisas dan Takzir Terengganu 2001

Buku-buku 1. Dr Mat Saad Abd. Rahman,Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam,1991,Undang-Undang Jenayah Islam-Jenayah Hudud,Penerbitan UKM 2. Kassim Ahmad,2002,Kontroversi Hukum Hudud-Forum Iqra Berhad 3. Mohammad Hashim Kamali,1995,Punishment in Islamic law ; An enquiry into the Hudud Bill of Kelantan- Ilmiah Publisher Sdn Bhd 4. Mohammad Hashim Kamali,diterjemahkan oleh Norhayati Hj Kaprawi,2003, Hukuman Dalam Undang-Undang Islam-Suatu penilaian terhadap hukum hudud kelantan dan Terengganu- Ilmiah Publisher Sdn Bhd 5. Abdul Halim El-Muhammady.2005,Undang-undang Jenayah dalam islam dan Enakmen Negeri-negeri- Wadah Niaga Sdn Bhd
6. Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid,1987,Ke arah merealisasikan Undang-undang Islam di Malaysia- Penerbitan Universiti Malaya 7. Ahmad Ibrahim, , January 1993. ’Suitability of the Islamic Punishment in Malaysia”, IIUM Law Journal, No 2-Penerbitan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

dipetik sepenuhnya dari:
http://tunhisyamuddin.blogspot.com/2008/10/undang-undang-hudud-kelantan-dan.html

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

macam2tips stats